SUNQ'AR KHURUMANTA JARK'AKUNA

SUNQ'AR KHURUMANTA JARK'AKUNA

Kay millay unquy tukuyniqpi kachkan

  • Makinchikta sumaqta jawunwan mayllakuna tiyan.
  • Yawarmasiykita jark'ayta munanki chayqa, qamraq sumaqta jark'akuy.
  • Kay sunq'ar khuru mana chinkanqachu, kay unquyta atipayta munanchik chayqa tukuy jark'akuna kachun.