QHICHWA SIMINCHIKTA YACHAKUNAPAQ, KAY WAKICHIYMANJINA QILLQAKUYTA ATINKICHIK.

QHICHWA SIMINCHIKTA YACHAKUNAPAQ, KAY  WAKICHIYMANJINA QILLQAKUYTA ATINKICHIK.

QHICHWA SIMINCHIKTA YACHAKUNAPAQ, KAY  WAKICHIYMANJINA QILLQAKUYTA ATINKICHIK.

Instituto de Lengua y Cultura de la Nación Quechua “Tomas Katari – Kurusa Llawi”